Colli-G全效肌抵丸真實體驗@stacyli

作者 301mk 2018/05/30 0 討論 美肌亮白,

Colli-G全效肌抵丸真實體驗@stacyli

 

 

而家香港嘅夏天, 真係曬到皮膚變到又乾又黑☠️☀️
除咗防曬同護膚品之外, 我都有食Colli-G 全效肌抵丸, 令到皮膚膠原蛋白增生, 達到美白補水嘅功效
女人真係唔可以懶, 內外都要準備好啊‍♀️

Loading...